Zonder wij geen onder...s

WIJ MAKEN HET ONDERWIJS is een initiatief dat zich sterk maakt voor het onderwijs in de regio. Wij verkennen hoe wij in de nabije toekomst het onderwijs samen kunnen inrichten. Wij brengen mensen en ideeën van binnen en buiten het onderwijs bij elkaar.

Initiatievenkaart

Onze Partners