28 nov 2016

De broedplaats 'Arnhem als digitale leeromgeving' komt 16 januari weer bij elkaar. We zijn te gast op OBC Elst en de gastheer is Paul Baaijens. Hij laat ons zien waar STEAM voor staat. Samen buigen we ons over dilemma’s waar Paul en de werkgroep tegenaan lopen en tegelijkertijd zijn deze dilemma’s van ons allemaal.

Omdat het denkkracht vraagt, delen we de dilemma’s nu alvast. Om te kunnen gaan broeden …...

Uitleg vak STEAM

Wij vinden het belangrijk om elke leerling van een juiste basis te voorzien op het vlak van digitale geletterdheid en 21st centuryskills. Daarnaast zijn er leerlingen die zich willen verdiepen in deze ontwikkelingen en daarom bieden we ook een talentenprogramma aan wat hier op gebaseerd is. In de verdere uitwerking wordt dan ook gesproken van de basis- en van het talentenprogramma.

In klas 1 en 2 krijgen alle leerlingen het vak STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Klas 1 is oriënterend, klas 2 is verdiepend. Daarna vertakt het lesprogramma zich in specialisaties (die alle profielen aan moeten spreken). In het vak STEAM op het OBC Elst komen in klas 1 ruwweg de volgende onderdelen aan bod:

Filosofie vak STEAM

STEAM moet niet meer worden ingekaderd (twee uur in het rooster, vaste toetsmomenten, vast lokaal) maar moet mijns inziens juist compleet anders. Voorkeur: een STEAM-middag (13.00u tot 16.15u) waarin onze leerlingen uitwaaien; naar externe bedrijven gaan die aansluiten bij het vak STEAM om daar vaardigheden te leren. Maar ook: kennis binnen de school halen i.p.v. alles weer zelf willen ontwikkelen. Het onderwijs moet op de schop; de samenwerking met Arnhem / Nijmegen als digitale omgeving moet gezocht worden! Onze school, het OBC Elst, moet de WOW-factor krijgen; kids moeten hierheen willen vanwege het enorm uitdagende programma! Ik wil voorloper worden op dit onderdeel; het Onderwijs moet veranderen en af van het conservatieve hokjesdenken.

Dit brengt natuurlijk aardig wat vragen (organiseerbaarheid vooral…) met zich mee… Die dilemma’s wil ik graag voorleggen en bespreekbaar maken.

Dilemma’s:

1)      Hoe kan ik het onderwijs ‘kantelen’ (geen vast curriculum, kennis buiten de school halen) op een effectieve, organiseerbare manier?

2)      Hoe kan ik aan het vak STEAM een beoordeling (formatief/summatief) koppelen wanneer het curriculum niet vast ligt? Hoe geef ik dit handen en voeten?

3)      Hoe krijg ik docenten vanuit de ‘Ik zie beren op de weg!’-houding naar een ‘We gaan dit doen hier in Elst-‘houding. Dus van ‘Ja, maar…’ naar ‘Ja! En…’.

4)      Hoe kan ik dit formatietechnisch (training docenten, inzet docenten, lokaleninzet) het best inkleden?

5)      Welke waardevolle contacten hebben jullie nog die ik kan benaderen voor een succesvolle samenwerking met het OBC Elst in het kader van het vak STEAM?

Deze avond delen we de dilemma’s en kijken we vooruit naar de volgende broedplaatsen: Wat willen we, kunnen we, hebben we nodig, kunnen we voor elkaar doen en voor de kinderen en jongeren van nu betekenen?

 

Inloop 19.00 uur.

Start 19.30 uur.

Einde 21.30 uur (of later indien gewenst).

Adres: Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst  Telefoon: 0481 366 555

Aanmelden is nodig. Gasten zijn van harte welkom (wel even doorgeven s.v.p.).

Tot de 16e!

Met vriendelijke groet,

 

Gini Manting

gini@wijmakenhetonderwijs.nl

06 22 44 95 60