9 feb 2017

Op 16 januari waren we te gast bij Charles Lohnstein op OBC Elst. Hij gaf ons een mooie inkijk in STEAM. De veranderende en sterk digitaliserende, technologische samenleving heeft OBC Elst ertoe gebracht te gaan starten met STEAM. Het loslaten van bestaande denkbeelden over lesgeven, het werken vanuit een oud systeem, je manier van denken vraagt het nodige van leidinggevenden alsook van leraren. Zo praat je makkelijk over “het schoolvak” STEAM terwijl dat niet meer de passende term is. We hebben de plannen doorgenomen en de nodige gesprekken kunnen voeren.

De presentatie riep vragen op en tegelijkertijd werd er flink meegedacht om STEAM te versterken. Vragen centreerden zich vooral op het veranderingsproces: Hoe ga je met collega’s. leidinggevenden en leerlingen om die niet gelijk enthousiast zijn? Hoe zorg je voor beweging in gedachten, opvattingen en doen? Aanbevelingen richtten zich op het gebruik van programmatuur en apparaten (zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=46zfNlJBYUE), het vertrouwen hebben in leerlingen in het zelf dingen laten doen, het samenwerken met leerlingen, het niet ‘af’ hoeven hebben, het werken met concrete producten of thema’s uit het bedrijfsleven en het samenwerken met ouders.

Er is een duidelijke wens meer ervaring te delen met elkaar. Daarom hebben we ervoor gekozen de volgende keer nog een keer mee te denken met STEAM op het OBC in Elst.

Je bent van harte welkom op 21 maart vanaf 19.00 uur (inloop), start om 19.30. Aanmelden is nodig via een mail naar gini@wijmakenhetonderwijs.nl of petra@wijmakenhetonderwijs.nl

 

Arnhem als digitale leeromgeving is een broedplaats van Wij maken het onderwijs. We komen bij elkaar vanuit de gedachte dat de digitale leeromgeving niet per school of per onderwijssector hoeft worden ingericht. Je kunt dit ook samen bovenschools en boven-sectoraal met bedrijven en ouders inrichten. Elkaar kennen en ervaring opbouwen en uitwisselen is hierbij essentieel. Als jij brengt en de ander ook, valt er voor iedereen ook iets te halen. En levert het op, voor leerlingen en studenten!

 

TIP  Ken je iemand (leerkrachten, leraren, leerlingen, docenten, werkgevers of ouders) die graag de digitale leeromgeving versterken in Arnhem en omgeving? Meld hem of haar ook aan:

Gini@wijmakenhetonderwijs.nl of petra@wijmakenhetonderwijs.nl