21 sep 2016

Na een succescolle eerste bijeenkomst komen leraren, ondernemers, ouders en jongeren die Arnhem als digitale leeromgeving willen versterken,  op 3 november 2016 voor de tweede keer bij elkaar. De verbindingen leveren veel op voor de deelnemers, maar ook voor onze kinderen en jongeren in Arnhem. Dit initiatief is ontstaan uit het netwerk van Wij Maken Het Onderwijs.

De eerste bijeenkomst was op 16 september jongstleden en werd geopend door Jenny Doest, de kersverse directeur van Rozet. Leren en leven gaan samen voor jong en oud en duren een leven lang. Lokaal samenwerken op het digitale terrein is daarvoor onontbeerlijk. We hebben onder leiding van Gini Manting en Petra Ligtenberg gemerkt dat we ontzettend veel te delen en te leren hebben en we hebben besloten van onszelf een ‘groep’ te maken.

Wat doen we?

De groep functioneert als broedplaats. We gebruiken de stad Arnhem als leeromgeving. We gaan ervan uit dat veel digitale vraagstukken waar iedere school mee worstelt, ook buiten de schoolmuren opgelost en versterkt kan worden. De scholen, ondernemers, ouders en jongeren; als iedereen kennis, ervaring, vragen en oplossingen komt brengen, is er ook veel te halen voor elke deelnemer.

Aansluiten?

Wil je aansluiten? Neem dan contact op met gini@wijmakenhetonderwijs.nl of petra@wijmakenhetonderwijs.nl. En kom op 3 november om 19.30 uur naar de tweede bijeenkomst bij 3D Ambacht.

Looierstraat 33, Arnhem

 

Voor tussentijdse inspiratie kun je ook naar deze bijeenkomst.: Permanent Beta: Leren, leven en richting geven in een veranderende maatschappij...