3 jul 2016

30 juni 2016
Frits Roelofs

Ik heb iets met taal…..

De meeste juichende commentaren op de Brexit heb ik met stijgende verbazing tot me genomen. Ik snapte het referendum an sich al niet: hoe kun je zulke complexe materie terugbrengen tot een simpele vraag die je met alleen ja of nee kunt beantwoorden? Dat had ik echter nog kunnen hebben, uiteraard ietwat hoofdschuddend over zoveel domheid maar vooruit. Wat me echter totaal uit mijn evenwicht bracht, was het juichende commentaar van het winnende kamp: Groot Brittannië had zijn onafhankelijkheid weer terug! Raar toch, onafhankelijkheid als ideaal, als nastrevenswaardig doel?! Alsof dit werelddeel bestaat uit Groot Brittannië en de rest van Europa?! Ons soort mensen, zijnde Britten, versus het andere soort mensen, die vermaledijde Europeanen. Het is toch veel reëler om de afhankelijkheid die we ten diepste altijd en overal hebben, volmondig te erkennen?! .

Als je dit vertaalt naar het onderwijs, zie ik een leraar die helemaal in z’n eentje zijn ding doet, onafhankelijk van wie bij hem in het lokaal zit, onafhankelijk van student of collega’s, een HAN die alleen maar uit eilanden bestaat, weliswaar kleiner dan dat eiland ten westen van ons, maar in ieder geval een flink aantal eilanden. Dat is niet het onderwijs dat ik voorsta.

Ik pleit daarom voor de erkenning van de afhankelijkheid binnen de HAN. Ik heb een tijdje gedacht aan ‘aanhankelijkheid’, maar dat vind ik toch te veel ouder-kind en te weinig professioneel. We zijn, zeker binnen het onderwijs, volledig afhankelijk van elkaar. Zonder studenten: geen docenten, zonder docenten: geen management, zonder management: geen conciërges en ander onderwijs ondersteunend personeel, zonder conciërges en ander personeel: geen studenten. We bestaan alleen maar bij de gratie van de afhankelijkheid van anderen. Waarom vieren we dat niet? Zou het niet wat zijn als we bij de opening van het nieuwe studiejaar, tijdens de HAN-parade die afhankelijkheid zouden vastleggen in officiële documenten, dat er een afhankelijkheidsrede werd uitgesproken, dat we niet alleen binnen de HAN van elkaar afhankelijk zijn, maar ook van daarbuiten, zelfs van die Britten?

Ik wens een ieder een vakantie toe, waarin juist de afhankelijkheid van je dierbaren zeer voelbaar is.

Frits Roelofs

Het blog is origineel geschreven voor Hanovatie https://www.han.nl/hanovatie/artikelen/afhankelijkheidsdag/