3 apr 2017

Op dit moment leiden we kinderen op terwijl we niet goed weten hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen. We weten zeker dat er de komende jaren functies en banen ontstaan die we nu nog niet kennen. Dit wordt geen onbekend terrein, dit is onbekend terrein. Onderwijsprofessionals merken dit: Leerlingen en studenten vragen iets anders dan dat we ze binnen het huidige systeem konden of kunnen bieden.

De onderwijsprofessional heeft de wens of de opdracht om te vernieuwen, je te richten op de vraag van de samenleving. Kun je dit binnen het bestaande onderwijssysteem doen? Velen van ons weten dat dit lastig is. Zou het dan ook mogelijk zijn dit buiten het bestaande onderwijssysteem te doen? Ja, dat kan! En dit vraagt iets van ons allemaal. Dit vraagt namelijk dat we samen nieuwe, nog niet bestaande onderwijsleeromgevingen ontwikkelen. Voor de onderwijsprofessional èn voor de leerling en student. En tenslotte voor onze samenleving. Samen bouwen aan nieuwe vormen van leren.

Dit vraagt van:

- de onderwijsprofessionals dat hij zich buiten de schoolmuren wil begeven.  Een nieuwsgierige blik naar buiten, je begeven in onbekende netwerken zodat je aansluiting krijgt bij andere professionals, bij kinderen en jongeren. En in aanraking komt met nieuwe mogelijkheden.

- de leidinggevenden dat zij ruimte maken voor experimenteren en ontdekken. Ruimte bieden, ruimte geven, tot ruimte nemen aanzetten.

- ouders dat zij dit avontuur met het onderwijs samen aangaan: Kinderen en jongeren vanuit hun kracht en talenten aanzetten tot leren, leren ontdekken, leren samenwerken en netwerken in een veranderende samenleving.

- werkgevers en werknemers de verantwoordelijkheid om, samen met de  onderwijsprofessional, het voortouw te nemen in het begeleiden en opleiden van onze kinderen en jongeren. Zo haal je nieuwe kennis, ervaring en talenten binnen. Maar geef je gelijk handen en voeten aan de duurzame samenleving en een leven lang leren.

- overheidsprofessionals dat zij het onderwijs zien als de fundering  van onze samenleving. Zij hun netwerk delen en de initiatieven die buiten de huidige onderwijspaden worden ontwikkeld ondersteunen. Een partnerschap aangaan.

- ons allemaal dat we leren niet indelen in vakken, eindtermen en toetsen. Maar dat we de ruimte zoeken om onszelf en anderen te ontwikkelen, antwoorden te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten - binnen en ook buiten de schoolgebouwen.

Gelukkig zijn er al meerdere voorbeelden te noemen die werken aan deze nieuwe leeromgevingen. Denk aan Gamestad, 3dAmbacht, FutureSkills, maar ook Bron voor Onderwijs en Wij Maken Het Onderwijs.

Het bijzondere en juist ook interessante hiervan is dat het initiatief buiten de scholen is begonnen. Werken vanuit een ruim kader en vanuit ‘grote vragen’ die geheel gestoeld zijn op 21st century skills. Wat zou het voor de onderwijsprofessional opleveren als hij zich kan ontwikkelen buiten de school, buiten het vaste curriculum, buiten het bekende? En wat zou het kunnen opleveren voor de leerling en student?

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte uitgenodigd om een volgende bijeenkomst van de broedplaats Arnhem als digitale leeromgeving bij te wonen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 7 juni start 19.00 uur. Graag aanmelden via gini@wijmakenhetonderwijs.nl

 

Blog is geschreven door Gini Manting