18 mei 2017

Na de succesvolle broedplaats van 21 maart organiseren we op  7 juni de volgende broedplaats “Arnhem als digitale leeromgeving”.

We zijn te gast bij het iXperium Arnhem. iXperium Arnhem is opgericht in 2011 en een initiatief van CLC Arnhem. Het is een fysiek lab binnen de HAN Pabo. Leraren, lerarenopleiders en studenten kunnen er op verschillende manieren kennis maken en experimenteren met ict-toepassingen voor het onderwijs.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond. Evenzo je collega docenten en leraren en (ICT-)ondernemers.

Meld jezelf (en je gasten) aan via gini@wijmakenhetonderwijs.nl

LOCATIE:
iXperium (http://ixperium.nl/.)
Ruitenberglaan 27 Arnhem

PROGRAMMA ( LET OP: we beginnen iets eerder):

18.30 uur:
Inloop en netwerken
19.00 uur:
Korte kennismakingsronde: We stellen ons aan elkaar voor door onze naam en functie te benoemen en te delen wat we hier komen brengen. PS: De inloop is ook bedoeld om kennis te maken met elkaar.
19.20 uur:
Ixperium geeft presentatie en uitleg
19.45 uur:
Brainstorm in kleinere groepjes
Hoe benutten we onze kennis en kunde en netwerk optimaal voor kinderen, jongeren èn onszelf en werken we aan een sterkere digitale leeromgeving? Wie of wat heb je nodig?
En ook: Wie en met welke kennis hebben we aan tafel? Waar zetten we de schouders onder? Wie en wat hebben we daarvoor nodig?
Terugkoppeling
21.00 uur:
We kijken vooruit naar de volgende keer (Wie wil gastheer / gastvrouw zijn?).
21.15 – 21.30 uur:
Napraten

VERGEET NIET je aan te melden via gini@wijmakenhetonderwijs.nl

Arnhem als digitale leeromgeving is een broedplaats van Wij maken het onderwijs. We komen bij elkaar vanuit de gedachte dat de digitale leeromgeving niet per school of per onderwijssector hoeft worden ingericht. Je kunt dit ook samen bovenschools en boven-sectoraal met bedrijven en ouders inrichten. Elkaar kennen en ervaring opbouwen en uitwisselen is hierbij essentieel. Als jij brengt en de ander ook, valt er voor iedereen te halen. En levert het op voor leerlingen en studenten, onderwijsprofessionals en jouzelf!