13 dec 2016

13 december 2016
Frits Roelofs

Ik heb ook iets met cijfers….

Een van de zaken waar ik me feitelijk binnen het hele onderwijs behoorlijk over kan opwinden en opwind, is het aangeleerde uitstelgedrag, zowel van studenten als van professionals overigens. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik deel mag uitmaken van de HANmeet projectgroep. Deze HAN-brede groep heeft tot taak om studievoortgangsgegevens te produceren waarmee feitelijk iedereen binnen de HAN een cijfermatig overzicht heeft van hoe de ontwikkelingen zijn. Ik vergelijk het vaak met een thermometer of een barometer: op zich verandert een thermometer- of barometerstand niets aan de situatie die gemeten wordt, alleen je weet wel hoe je je hebt te gedragen, hoe je verder zou kunnen. Neem ik vandaag antigrippine in, pak ik regenkleding in of niet?

Een van de zaken die maar niet lijken te lukken, waarschijnlijk binnen het gehele Hbo, is studenten snel successen te leren boeken. De eerstejaars die in september begonnen zijn, blijken ook nu na de eerste toetsperiode massaal geen studiepunten geboekt te hebben. Dit verschijnsel vertoont zich elk jaar weer. Tijdens het congres over studiesucces, zoals dat op 8 december op de Han plaats vond, gaf professor Tinto weer eens aan hoe belangrijk snel successen boeken is, maar dit terzijde.

Interessant is de veelvoorkomende reactie hierop als we vanuit HANmeet dit aan de orde stellen. De belangrijkste komt erop neer dat de meeste studenten al wel toetsen hebben behaald, maar dat ze, voordat ze die kunnen verzilveren, eerst alle toetsen van een onderwijseenheid met een voldoende hebben moeten afsluiten. Het bijzondere is dat zich dat over het hele jaar uitspreidt. Wat we nu al een tijd kunnen constateren, is dat het merendeel van de zestig jaarlijkse EC’s onmiddellijk voor of ook zelfs na de zomervakantie wordt opgestreken. Intussen zijn al wel massaal waarschuwingen verspreid in de vorm van voorlopig negatieve studieadviezen. Over stimuleren gesproken….

Wat ik studenten en de hele HAN toewens, is het gestaag leren vergroten van hun aantal studiepunten, hun conto leren gebruiken om zodoende niet alleen precies te weten hoeveel ze nog moeten behalen maar vooral ook zelfvertrouwen te putten uit telkens weer wat meer studiepunten op je conto te weten.

Zo, net voor de deadline mijn column weer klaar…..

 

Het blog is origineel geschreven voor Hanovatie https://www.han.nl/hanovatie/artikelen/contoleren/