25 feb 2016

De NSGK werkt, samen met ouders en werkers in de zorg, aan onderwijs voor hun kinderen. Een voorbeeld van hoe onderwijs een verantwoordelijkheid van ons allemaal is.

Wat is een ‘Samen naar school’ klas?

Een Samen naar School klas biedt een stimulerende leeromgeving voor kinderen met (ernstig meervoudige) beperkingen. Uitgangspunt is dat ieder kind kan leren. In een Samen naar School klas gaan kinderen met een (meervoudige) beperking naar een reguliere school. Zij hebben een eigen aangepast klaslokaal. Zoveel mogelijk sluiten de kinderen aan bij de school; ze nemen deel aan activiteiten in en met de klas die bij hun leeftijd past. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen.

Er zijn op dit moment 13 van deze bijzondere klassen in Nederland en ruim 10 in oprichting. Deze initiatieven worden genomen door ouders, werkers in de zorg en leerkrachten die vinden dat kinderen met en zonder beperking veel van elkaar kunnen leren door samen op te groeien. Deze initiatieven zijn mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van NSGK. Om ervoor te zorgen dat nog veel meer kinderen samen naar school kunnen, zullen wij ook de komende jaren nieuwe Samen naar school klassen helpen oprichten. NSGK draagt dan bij aan kosten voor ontwikkelingsmaterialen, aanpassingen en de inventaris van de klas. 

Dicht bij huis: Stichting Liz in Nijmegen

De Amerikaanse Dr. Mary Schuh is een belangrijke inspiratiebron geweest voor dit project. Ze is professor aan de Universiteit van New Hampshire in de Verenigde Staten en werkt al meer dan 20 jaar met scholen aan inclusief onderwijs. Af en toe heb je een goed voorbeeld nodig; iemand die met inspirerende verhalen en degelijk wetenschappelijk onderzoek laat zien: zo kan het! 

Hier kun je het verslag lezen van een inspirerende bijeenkomst over Inclusief Onderwijs, waarin de visie wordt beschreven die ten grondslag ligt aan het NSGK Samen naar School project.

Contactgegevens: Joke Visser, projectleider NSGK Samen naar School06-15007919