16 jan 2017

Drones veroveren scholen in Nederland!

Het techniekonderwijs voor PO en VO zit vol met leuke en leerzame activiteiten. Een nieuwe, opvallende activiteit die momenteel in het onderwijs wordt gepilot is de Drone Cup. In dit flexibele spelconcept gaan kinderen aan de slag met drones en specifiek een drone race die op hun school wordt gehouden.

Opzet van de Drone Cup
In een lessenreeks van een aantal middagen worden leerlingen allereerst ondergedompeld in de wereld van drones. Wat zijn drones, wat kun je er mee, welke regels voor het vliegen van drones zijn er, wat voor technologie zit er in een drone? Leerlingen krijgen de uitdagende opdracht om een parcours te ontwerpen voor een drone race op hun school. Hiervoor gaan zij zelf in kleine teams obstakels bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Vervolgens gaan leerlingen een mini drone leren besturen in de Drone Cup Vliegschool en worden er in de klas kwalificaties gehouden om te bepalen welke leerlingen in de finale van de Drone Cup mogen strijden. De drone race is vervolgens de spectaculaire afsluiting van de lessenreeks. Kijk hier naar een video.

Creatief denken
Onderdompelen (drones en technologie), onderzoeken (drones en parcours mogelijkheden) en weerstand ervaren (omgaan met de beperkingen van de drone) zijn volgens Tanggaard (2014) drie belangrijke voorwaarden om creativiteit bij leerlingen te stimuleren. Deze voorwaarden zijn expliciet in het onderwijskundig ontwerp van de Drone Cup verweven. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen wordt onderzocht of er groei in creatief denken bij leerlingen ontstaat door het spelen van de Drone Cup. Creatief denken wordt als een van de belangrijkste 21st Century Skills gezien.

Gamification
De Drone Cup is een praktijkvoorbeeld van gamification: game elementen en spelconcepten die in het onderwijs worden toegepast om (intrinsieke) motivatie van leerlingen te bevorderen. In het onderzoek naar de Drone Cup wordt ook motivatie gemeten. Wil je meer weten over gamification in het onderwijs, word dan lid van Mission Start, de landelijke community of practice over dit onderwerp.

Resultaten en follow up
Op dit moment is er op het Technasium van het Jeroen Bosch College in 's-Hertogenbosch een pilot met Havo 2 leerlingen aan de gang. In het basisonderwijs start vanaf maart een pilot bij leerlingen van groep 7-8 op twee basischolen in de regio Tilburg. Dit mondt uit in de eerste drone race tussen twee scholen in het PO. Resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2017 verwacht.

Zou het niet gaaf zijn als de Drone Cup ook naar scholen in Arnhem e.o. komt?

Voor de ontwikkelingen van deze vaardigheden hebben we elkaar nodig: Begeleiders die zich kunnen ontwikkelen, het aanbod en de leervorm met elkaar versterken, scholen die willen meewerken (met een voorkeur voor PO en VO in samenwerking). Voor vragen kun je contact opnemen met Gini Manting van Wij maken het onderwijs (gini@wijmakenhetonderwijs.nl of 0622449560) of met Sem van Geffen FutureSkillz.