15 jul 2016

Samenwerking in de onderwijskolom

14 juli 2016 door Sanne Cobussen

Studenten en docenten van drie onderwijsinstellingen, te weten: Kandinsky college Molenhoek sectie economie, ROC Sport en Bewegen Nijmegen afdelingen: Buurt, Onderwijs en Sport en Sport- en Bewegingsagogie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen minor Strategisch Sportmanagement, hebben samengewerkt voor het goede doel: Day for Change.

Het programma van Day for Change bestaat uit een microkrediet, dat verstrekt wordt door de Rabobank, aan scholieren waarmee zij kunnen ondernemen. De hoogte van het startkapitaal (het microkrediet) werd bepaald door de pitch. Een betere pitch leverde de scholieren meer geld op. De winst die gerealiseerd wordt, gebruikt Day for Change om microkredieten te verstrekken aan cacaoboeren in Peru.

De VMBO-scholieren van het Kandinsky college in Molenhoek werden bij het ondernemen bijgestaan door MBO studenten van het ROC en HBO studenten van de HAN. Tijdens een kick-off bijeenkomst is gezamenlijk een bedrijfsidee ontwikkelt. Vervolgens hebben de MBO studenten marktonderzoek gedaan naar dit idee. De HBO studenten hebben hiervoor een gastcolleges marktonderzoek verzorgd op het ROC. In een tweede gezamenlijke bijeenkomst is vervolgens een pitch bedacht waarmee de Rabobank overtuigend kon worden van het bedrijfsidee. Tot slot is in een afsluitende bijeenkomst een persbericht geformuleerd waarmee de resultaten gepresenteerd worden.

De samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen is uniek en draagt voor alle studenten en scholieren bij aan de ontwikkeling zowel vakinhoudelijk als in algemene zin. Wij hebben deze samenwerking als zeer waardevol beschouwd en zijn voornemens hier in studiejaar 2016-2017 zeker een vervolg aan te geven.

Wij blijven binnen de onderwijskolom Sport en Bewegen samen optrekken en binnen dit project gaan we zelfs intensiever samenwerken. Uit de evaluatie is gebleken dat studenten en scholieren nauwer en intensiever willen samenwerken om meer van elkaar te leren en elkaar beter te kunnen begeleiden. Wellicht kan dit project als voorbeeld gebruikt worden. Indien er interesse is om ervaringen te delen, mail dan naar: sanne.cobussen@han.nl