15 feb 2016

 

14 februari 2016
Frits Roelofs

Ik heb iets met taal…

Recentelijk werd ik weer eens geraakt door de term beoordelingsgesprekken. In een tekstje ergens op Facebook wees iemand op de waarde van die gesprekken en eigenlijk over het gebrek aan waarde. Hij of, waarschijnlijker, zij wees op de eenzijdigheid van veel van die beoordelingsgesprekken. Immers, de leidinggevende sprak haar of, waarschijnlijker, zijn oordeel uit zonder daarbij te betrekken dat ieder oordeel meer zegt over de beoordelaar dan over de beoordeelde. Wat je zegt, ben je (op de eerste plaats) immers zelf. Geldt een negatieve beoordeling van de leidinggevende dan niet evenzeer ook voor die leidinggevende?

Vertaald naar de vele oordelen die in het onderwijs gegeven worden, ik denk in eerste instantie aan al die toetsen, zou dit ook kunnen betekenen dat een onvoldoende die een docent geeft aan een student, dus ook voor hem, haar zelf geldt? Als een onvoldoende voor (het werk van) een student inderdaad ook deels een onvoldoende voor (het werk van) een docent betekent, wat zou dan een goed vervolg zijn?

Bij de presentatie van het nieuwe instellingsplan repte Kees Boele over een belangrijk kenmerk van kwaliteitscultuur, namelijk het mogen maken van fouten. Ik ben het daar overigens hartgrondig mee eens. Maar onvoldoendes worden met name veroorzaakt door fouten. Wat gebeurt daar dan vervolgens mee, zowel voor studenten als docenten? Ik laat hier overigens de vraag wie nu bepaalt wat fout is en waarom maar even achterwege….

Als we redeneren vanuit duurzaamheid, vanuit de gedachte dat een ieder ertoe doet, dat iedere ervaring ook een leermoment in zich bergt, wat zou dan het effect zijn van gesprekken waarin de waarde van die fouten geëerd wordt? Welke gesprekken zouden er komen als we minstens beginnen met de waarde die een ieder heeft, liefst ook aan de hand van ingewonnen feedback van derden, uitgebreid te bespreken? Hoe zou ook het toetsbouwwerk (ook al zo’n woord overigens..) eruit zien als het gebaseerd was op de waarde die de student inbrengt? Van mij mag het nieuwe IP aanleiding zijn om die waarde inderdaad te eren en vooral concreet te maken.

Frits Roelofs

 

Het blog is origineel geschreven voor Hanovatie http://www.han.nl/hanovatie/artikelen/waarde-erende-gesprekken/