18 apr 2016 17:00

Caroline Rijnbeek

De wereld verandert zo snel, dat als kinderen van school komen en aan het werk gaan, hun kennis al (groten)deels is achterhaald. En dit verandert niet als zij eenmaal aan het werk zijn. Een Leven Lang Leren wordt de enige strategie om vitaal te blijven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dit vraagt een andere benadering van het onderwijs. Naast de basis bouwstenen: taal, rekenen en ict, zie ik drie essentiële elementen die we onze kinderen hebben mee te geven. Als eerste bewust leren ontdekken wie ze zijn, wat hun passies en talenten zijn, en hoe zij die tot waarde willen maken. Het tweede element is leren leren, leren onderzoeken, analyseren en conclusies trekken, opdat zij kunnen omgaan met het snel verwerken van alle nieuwe kennis en informatie tot waarde. Als laatste is het aanleren van samenwerkingsvaardigheden, omdat de wereld te complex is om alleen te werken. We hebben elkaar hard nodig.

Als ontdekkingsreiziger in de Nieuwe tijd werk ik samen met ondernemers in de MKB Krachtcentrale om te laten zien dat economische en sociale groei hand in hand gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat anders kijken naar jezelf, elkaar en je organisaties, Grootse Groei oplevert. Groei voor de mensen én voor de resultaten, voor welzijn én welvaart. Als docent op de Hogeschool Utrecht werk ik samen met studenten om te ontdekken wie zij zijn en hoe zijn hun eigen ambities en talenten tot waarde maken voor zichzelf en de bedrijven waarvoor zij werken.

Spreker

Caroline Rijnbeek