WIJ DAT BEN JIJ

WIJ DAT BEN JIJ
Ook jij bepaalt het onderwijs van morgen. Wij zijn benieuwd naar jouw inbreng, ervaring en invalshoek. Wij nodigen je uit om samen met anderen het verschil te maken voor het onderwijs van morgen.

WIJ MAKEN HET ONDERWIJS is een initiatief van Bron voor Onderwijs en wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners en door u. Bron voor Onderwijs is een lokaal, school- en sectoroverkoepelend netwerk voor en door onderwijsprofessionals. Het informeert deelnemers over relevante onderwijsvernieuwingen en verbindt onderwijsprofessionals op alle onderwijsniveaus. www.bronvooronderwijs.nl

Ambassadeurs

Gini Manting

Directeur Ligna

Onderwijsvernieuwing is van ons allemaal. Samen met leraren, studenten, ouders, werkgevers en andere betrokkenen werken aan nieuwe onderwijsvormen om bij te dragen aan een wereld in transitie. WIJ MAKEN HET ONDERWIJS voorziet daarin. Daarom doe ik mee.

Petra Ligtenberg

Projectleider WIJ MAKEN HET ONDERWIJS

Wij zijn allemaal gebaat bij goed onderwijs. Dus laten wij met z'n allen die verantwoordelijkheid oppakken. Bundelt uwen kennis en krachten én bouw mee aan het onderwijs van de 21e eeuw! (begint morgen al)

Godelieve Spaas

Voorzitter Bron voor Onderwijs

We bevinden ons in een verandering van tijdperk. Leven en werken in een tijd van transitie betekent omgaan met ‘niet weten’. Het vraagt om denken en handelen in een vloeibare samenleving: een samenleving met weinig houvast en veel dynamiek. Het vraagt om onderwijs dat je leert om te gaan met ‘niet weten’. Je leert hoe kennis te ontwikkelen, betekenis te geven en hoe mede-creator te worden van de wereld waarin je leeft. Het leert je dat je samen meer weet en kunt dan alleen. Leren doe je samen, onderwijs maken ook. Wij maken het onderwijs gaat precies daarover: samen met alle betrokkenen leren, ontwikkelen en onderwijs maken.

Onze Partners

WIJ danken

Ronald Schepers, Henk Berg, Alma Reitsma, Hans Peter Benschop, Godelieve Spaas, Peter van der West, Frits Roelofs, Ron van Hoeven, Anne-Marie Geurink, Ruud Tuithof, Frederieke Genevace, Erika Diender - van Dijk, Marc Mittelmeijer, René Westra, Jan Heikens, Ron König, Coen ten Hagen, Mariël Gerritsen, Brigitte Willemsen, Maarten van de Louw, Dominic Majoor,  Annet de Bruin, Eddy Verrips, Bregje de Vries, Ellen Kuipers, Tanja Abbas, Marcel Hielkema, Jeroen Giezen, Ron van Hoeven, Marco Derksen, Wouter Groothedde, Emer Beamer, Laurens van Vliet, Niek Verhoeven, John de Beijer, Heidi Leenaarts, Jan Hut, Ursula Appolt, Tim van den Boomen, Sanne Stet, Bernadette Egelmeers, Hetty de Wit, Anneke Polman, Maarten ten Hag, Jan Rotmans, Tanja Abbas, Sylvia Veltmaat, Annelies Wiggers, Arnold Heertje, Geke Kersten, de Maatschappij, Carel Derksen, Martine Schuijer, Pieter de Boer, VNO-NCWmidden, ..............